ALFIK HUMANISTYCZNY

 *Ogólnopolski konkurs „Alfik Humanistyczny”, organizowany przez Łowcy Talentów Jersz, pod patronatem Politechniki Wrocławskiej. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty.

*Konkurs jest adresowany dla uczniów z klas 2-6.

*Termin: 14 grudnia 2016 roku.

*Forma: test jednokrotnego wyboru.

*Konkurs jest konkursem samofinansującym się.  Koszt 9 zł od osoby.

*Zgłoszenia wraz z wpłatą do 21 listopada przyjmują nauczyciele poloniści, a w klasach 2-3 wychowawcy klas.

*Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań
z lat ubiegłych oraz szczegółowy regulamin konkursu.

Szkolny organizator konkursu:
Agnieszka Iwulska