Regulamin konkursu plastycznego pt: „Moje Bronowice”:

Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-6.

Cele konkursu:

-przybliżenie uczniom kultury i historii Bronowic

-wzmocnienie więzów łączących uczniów ze środowiskiem lokalnym

Możliwość swobodnej, samodzielnej ekspresji twórczej

Wykonanie:

-praca techniką dowolną,

-format pracy A3,

-praca indywidualna,

Termin  i miejsce składania prac:

-termin składania prac: do 30 listopada,

-miejsce składania prac: Biblioteka, Pani Jadwiga Więcławek,

Kryteria oceny:

-zgodność z tematem,

-staranność,

-samodzielność

Przewidywana wystawa pokonkursowa.

 

Zapraszamy do udziału!!!