Regulamin konkursu plastycznego na witraż pt:  

                       „Symbole   Młodej Polski”

 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4-6.

Cele konkursu:

-przybliżenie uczniom historii i kultury okresu Młodej Polski,

-zapoznanie z techniką witrażu,

-integracja zespołu klasowego poprzez pracę w grupach,

Wykonanie:

-technika witrażowa z wykorzystaniem czarnego arkusza o wymiarach 70/100 cm oraz bibuły,

-praca zespołowa (klasowa),

Termin i miejsce składania prac:

-termin do 22 grudnia 2016 r.,

-miejsce składania prac: Biblioteka Szkolna, Pani Jadwiga Więcławek,

Kryteria oceny:

-zgodność z tematem,

-staranność wykonania,

-oryginalność pracy,

-walory artystyczne pracy.

 

Przewidywana jest wystawa pokonkursowa.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!