Konkurs „Poezja Jana Twardowskiego”

2017 rok

 * Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Lotniczej w Krakowie.

*Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

*Celem konkursu jest popularyzacja poezji ks. Jana Twardowskiego wśród dzieci
i młodzieży, rozwijanie zdolności recytatorskich oraz zachęcanie do występów na scenie.

*Należy przygotować do recytacji dwa wiersze ks. Jana Twardowskiego . Jury będzie brało pod uwagę miedzy innymi znajomość tekstu poetyckiego, jego interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

*Zgłoszenia do szkolnego organizatora do dnia 23 stycznia 2017 roku. (Przy zgłoszeniu należy podać tytuły dwóch utworów).

* Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu.

 

Szkolny organizator konkursu:

Agnieszka Iwulska