P1050719Książka uczy, bawi, wychowuje czyli o korzyściach płynących z mądrej lektury.” Część II

 Jesteśmy już po drugich zajęciach  promujących czytelnictwo prowadzonych przez  Dr Wandę Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, autorkę projektu, adiunkta w Katedrze Zarządzania Informacją, doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa oraz eksperta w dziedzinie biblioterapii.

Tym razem w warsztatach uczestniczyli uczniowie z klasy 2a, którzy zaproszeni zostali do „Wielkiej zabawy z książkami kreatywnymi.” Tak brzmiał tytuł dzisiejszego spotkania. Dzieci oglądały różnego rodzaju książeczki pobudzające do działania i zabawy.  Niektóre
z prezentowanych książek zostały wykonane własnoręcznie przez autorkę spotkania.

Jadwiga Więcławek