Harmonogram zajęć  dla uczniów z klas IV – VI

zakwalifikowanych do udziału w akcji „Lato w szkole 2016”

Termin: 4.07.2016r. – 8.07.2016r. (turnus II)

4.07.2016r.

8.00 – 8.30 zajęcia na terenie placówki  (omówienie zasad BHP)

8.30 – 13.30 wyjście na Kopiec Piłsudskiego

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

5.07.2016r.

8.00 – 9.00 zajęcia na terenie placówki

9.00 – 13.30 wyjście na spacer po Plantach, zwiedzanie Wieży Ratuszowej

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

6.07.2016r.

8.00- 8.30 zajęcia na terenie placówki

8.30 – 13.00  wyjście do Plazy ( kręgle)

13.00 – 13.30 zajęcia  na terenie placówki

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

7.07.2016r.

8.00 – 10.30 zajęcia na terenie placówki

10.30 – 13.30 wyjście do Muzeum Etnograficznego

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

8.07.2016r.

8.00 – 9.00 zajęcia na terenie placówki

9.00 – 13.00  kino

13.00 – 13.30 zajęcia na terenie placówki

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

 

 

 

 

Harmonogram zajęć  dla uczniów z klas I – III

zakwalifikowanych do udziału w akcji „Lato w szkole 2016”

Termin: 4.07.2016r. – 8.07.2016r. (turnus II)

4.07.2016r.

7.30 – 8.30 zajęcia na terenie placówki  (omówienie zasad BHP)

8.30 – 13.30 wyjście na Kopiec Piłsudskiego

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

14.00 – 14.30 zajęcia na terenie placówki

5.07.2016r.

7.30 – 9.00 zajęcia na terenie placówki

9.00 – 13.30 wyjście na spacer po Plantach, zwiedzanie Wieży Ratuszowej

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

14.00 – 14.30 zajęcia na terenie placówki

6.07.2016r.

7.30 – 8.30 zajęcia na terenie placówki

8.30 – 13.00 wyjście do Plazy ( kręgle)

13.00 – 13.30 zajęcia  na terenie placówki

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

14.00 – 14.30 zajęcia na terenie placówki

7.07.2016r.

7.30 – 10.30 zajęcia na terenie placówki

10.30 – 13.30 wyjście do Muzeum Etnograficznego

13.00 – 13.30 zajęcia  na terenie placówki

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

14.00 – 14.30 zajęcia na terenie placówki

8.07.2016r.

7.30  – 9.00 zajęcia na terenie placówki

9.00 – 13.00  wyjście do kina

13.00 – 13.30 zajęcia na terenie placówki

13.30 – 14.00 obiad dla uczestników stołujących się w szkole

14.00 – 14.30 zajęcia na terenie placówki