„LATO W SZKOLE 2017 ”

Zbliżają się wakacje. Dla tych, którzy pozostaną w mieście proponujemy spędzić je w szkole od dnia 26 do 30 czerwca 2017r. (turnus I) oraz od dnia 3 do 7 lipca 2017r. (turnus II)

Głównym celem akcji jest zapewnienie uczniom pozostającym w mieście w czasie wakacji opieki połączonej z ofertą pożytecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

Utworzenie grupy jest zależne jest od ilości chętnych uczniów. Urząd Miasta Krakowa planuje: 15 osobowe grupy dla klas I – III (zajęcia od 7.00 – 14.00 ) i 20 osobowe dla klas IV – VI (zajęcia od 8.00 do 14.00).  Jeśli ilość uczniów z klas I – III będzie mniejsza niż 12 osób i 17 z klas IV – VI grupa nie zostanie utworzona. O fakcie tym zostaną powiadomieni rodzice.

Chcąc, by uczniowie nie spędzali tego czasu w budynku szkolnym, proponujemy wyjścia i wycieczki (szczegóły zostaną podane po utworzeniu grup). Wiąże się to jednak z kosztami, które muszą ponieść rodzice ( bilety wstępów do kina, teatru, na warsztaty, itp.). W zeszłym roku szkolnym koszty z tego tytułu wyniosły ok. 50 zł na tydzień.

Rodzice uczniów, którzy zadeklarują udział dziecka w akcji zobowiązani są do dostarczenia wychowawcy klasy następujących druków (wypełnionych):

  1. Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku (jeśli dziecko będzie uczestniczyć w akcji przez 2 tygodnie to rodzic musi wypełnić dwie karty tj. na I i na II turnus),
  2. Oświadczenia (jeśli dziecko samodzielnie po zajęciach będzie wracać do domu),
  3. Regulaminu uczestnictwa w akcji (podpisanego przez dziecko i rodzica).

Wszystkie wyżej wymienione druki należy oddać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2017r,  (po tym terminie zgłoszenie udziału dziecka w akcji nie będzie przyjęte).

 

Karty, oświadczenie, regulamin można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

KARTA KWALIFIKACYJNA I turnus

KARTA KWALIFIKACYJNA II turnus

Regulamin akcji Lato w szkole 2017

Lato w szkole oświadczenie