W dniach 26-27 kwietnia odbyła się w naszej szkole Majówka Tischnerowska. Jest to wydarzenie, które od pięciu lat towarzyszy organizowanym w Krakowie Dniom Tischnerowskim.