Małopolski Konkurs Matematyczny 2015/2016

Etapy konkursu:
• szkolny – 6.11.2015 r.
• rejonowy – 16.12.2015 r.
• wojewódzki – 8.03.2016 r.