marzenia

Prace można składać u nas w szkole do dnia 30 listopada 2016 r. Prace plastyczne przyjmuje p. G.Bilik, a prace literackie p. A.Iwulska.