IMG_20171027_200745SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU NOC W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 W dniach 27 i 28 października 2017r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w projekcie edukacyjnym „Noc w bibliotece szkolnej”. Wzięło w nim udział 8. uczniów
z klas 2-3 i  15. z klas 4-7, wyłonionych w drodze konkursu bibliotecznego. Tematyka konkursu dla uczniów z klas młodszych  dotyczyła znajomości treści książki  G. Kasdepke: „Detektyw Pozytywka”. Starsi uczniowie natomiast musieli wykazać się znajomością treści książki J. Parandowskiego: „Przygody Odyseusza.”

Uczestnicy projektu zgromadzili się w szatni szkolnej o godz. 19.00. Po pożegnaniu
z rodzicami  i złożeniu w sali lekcyjnej przyniesionych śpiworów, plecaczków, maskotek, przytulanek, i wielu innych „potrzebnych” rzeczy, rozpoczęliśmy nocną akcję od zabaw integracyjnych. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na drużyny, które otrzymały taki sam zestaw reguł gry „Śladami Odyseusza”. Pierwszym zadaniem, z którym zmierzyli się uczniowie było, na podstawie przygotowanego fragmentu „Przygód Odyseusza”, odnalezienie miejsc, w których ukryte zostały  zadania. Każda drużyna miała do wykonania pięć zadań
o różnym stopniu trudności (m.in. musieli rozwiązać  krzyżówkę, której hasło wskazywało miejsce ukrycia kolejnego zadania, wykazać się logicznym myśleniem, a także umiejętnością wyszukiwania książek w zbiorach naszej biblioteki). Stosując się do wskazówek mieli odnaleźć miejsca, w których ukryte były koperty z zadaniami. Po przerwie na posiłek uczniowie zostali zaproszeni na warsztaty czytelnicze- przygoda z lapbookiem.

“Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone niczym wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.

Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa”

Po wykonaniu wszystkich zadań, przygotowaniu wystawy z wykonanych prac, przygotowaniu klas do noclegu i obejrzeniu, oczywiście przez chętnych, późnonocnej projekcji filmu, uczniowie udali się na zasłużony odpoczynek.  Noc  w bibliotece zakończyła się w sobotę o godz. 8.00.

Jadwiga Więcławek