Organizatorem Konkursu jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 Kto może wziąć udział w konkursie?

Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie klas 4–6 szkoły podstawowej.

Na czym polega konkurs?

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce związanej z chrztem Polski. Uczniowie wykonują pracę plastyczną przedstawiającą scenę chrztu władcy, jego dworu lub poddanych. Zgodność z realiami epoki (2 poł. X w.) będzie podnosiła ocenę

W jakiej technice powinna być wykonana praca?

Można ją przygotować w dowolnej technice – tradycyjnie lub przy pomocy programu graficznego. Tak przygotowana praca zostanie dostarczona  dostarczone do Wydawnictwa w formie papierowej lub elektronicznej. Uczestnik Konkursu zapewnia, że jego praca nie będzie naruszała praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

Do kiedy trwa konkurs?

Do organizatora prace muszą dotrzeć do 25 maja 2016 roku.
W związku z tym w szkole należy je składać do dnia 20 maja na ręce pani Agnieszki Iwulskiej.

Kiedy zostaną wyłonieni zwycięzcy?

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca 2016

Jakie są nagrody?

Autor najlepszej pracy otrzyma tablet. Zdobywcę drugiego miejsca nagrodzimy czytnikiem e-booków, a trzeciego – słuchawkami bezprzewodowymi. Ponadto każdy z laureatów dostanie nagrody książkowe.
Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzyma w prezencie nowość – grę karcianą Władcy Polski.

 

Nauczyciel języka polskiego:

Agnieszka Iwulska