Podziękowanie od Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.