Dyrekcja Szkoły składa serdeczne podziękowanie wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację kiermaszu świątecznego ofiarowując ciasto do kawiarenki lub poświęcając swójprywatny czas na przygotowanie i obsługę stoisk.
Dochód ze stoisk tzw. ogólnoszkolnych wynosi 1013 zł i jest przeznaczony na dalszą wymianę tablic demonstracyjnych w korytarzach szkolnych lub na dofinansowanie malowania szatni.
Dochód ze stoisk klasowych jak co roku jest przeznaczony przez klasy na potrzeby własne.