XVIII Liceum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Prezydium Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 153 W KRAKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

PRZEWODNICZĄCA:  Aneta Radłowska – Działo 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:  Agata Baczyńska 

SKARBNIK: Waldemar Antosiewicz 

CZŁONEK PREZYDIUM: Bernard Kutek

SEKRETARZ:  Małgorzata Kożuch