W dniu 19.05.2017 r. w ramach zajęć profilaktycznych uczniowie z klas IV i V uczestniczyli w spotkaniach  ze Strażą Miejską. Czwartoklasiści zaznajamiali się z przepisami ruchu drogowego, a z piątoklasistami omawiano zagadnienia związane z przemocą rówieśniczą i odpowiedzialnością karną nieletnich.

Hanna Ufir