dscf1810W dniach 25 i 26 listopada 2016r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie „Noc
w bibliotece szkolnej”. Wzięło w nim udział 8. uczniów z klas 2-3 i  19. z klas 4-6, wyłonionych
w drodze konkursu bibliotecznego. Tematyka konkursu dla uczniów z klas młodszych  dotyczyła poetyckiej twórczości Jana Brzechwy. Starsi uczniowie musieli wykazać się znajomością treści książki  J. Kinney: Dziennik Cawaniaczka. Ubaw po pachy.

Uczestnicy zgromadzili się w szatni szkolnej…

…o godz. 19.00. Po pożegnaniu z rodzicami  i złożeniu w sali lekcyjnej przyniesionych śpiworów, plecaczków, maskotek, przytulanek, gier planszowych i wielu innych „potrzebnych” rzeczy, rozpoczęliśmy nocną akcję od zabaw integracyjnych: „Kto tak jak ja…” oraz  „Miasto”. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na zespoły. Pierwszym zadaniem, z którym zmierzyli się uczniowie była gra terenowa, która odbyła się na terenie  szkoły. Każda grupa miała do wykonania pięć zadań o różnym stopniu trudności (m.in. musieli ułożyć  krzyżówkę do podanego hasła, wykazać się znajomością życia i twórczości patrona szkoły, umiejętnością posługiwania się słownikiem j. angielskiego oraz odczytać zaszyfrowane hasło). Stosując się do wskazówek mieli odnaleźć miejsca, w których ukryte były koperty z zadaniami. Po przerwie na posiłek uczniowie zostali zaproszeni na warsztaty filmowe. Wykorzystując rozwiązania niektórych zadań z gry terenowej oraz przygotowane rekwizyty, mieli przygotować spot reklamowy zachęcający dzieci z innych krajów do przyjazdu do Krakowa.

Po wykonaniu wszystkich zadań i przygotowaniu klas do noclegu, uczniowie udali się do sali komputerowej na późnonocną projekcję nagranych spotów reklamowych. Dla tych, którzy nie chcieli oglądać filmów był to czas na nocne rozmowy, gry planszowe i zabawy
piłkami. Po projekcji wszyscy udali się do wyznaczonych sal na zasłużony odpoczynek. Noc
w bibliotece zakończyła się w sobotę o godz. 8.00.

Jadwiga Więcławek