Część I “Życie i działalność ks. prof. Józefa Tischnera.

Op. A. Iwulska, J. Więcławek