W środę przedświąteczną wszystkie zajęcia w szkole skończą się po 4 lekcji. Do drugiej lekcji włącznie zajęcia będą się odbywały wg planu. Lekcja 3 dla każdej z klas będzie z wychowawcą i jest przeznaczona na spotkanie świąteczne.
Klasy I – III będą miały lekcje od godz. 8:00 do 11:25.
Na lekcji 4 w sali gimnastycznej odbędzie się apel, na którym zostaną wręczone nagrody z konkursów związanych z Dniami Patrona i innych. Następnie dzieci ze świetlicy zaprezentują krótkie przedstawienie.
Obowiązuje strój galowy!