XVIII Liceum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Ogłoszenia

Zasady korzystania ze stołówki COVID

Wpłaty za obiady za miesiąc  PAŹDZIERNIK   przyjmowane  będą do  1  do 10  października   2020 r.  w formie przelewu na niżej podane konto.

  

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

DLA UCZNIÓW  21 X 11,00 ZŁ.= 231,00 ZŁ

DLA DOROSŁYCH 21 X 12,50 ZŁ.= 262,50 ZŁ

 

W PODANYCH PŁATNOŚCIACH ODLICZONE SA JUŻ DNI  WOLNE OD ZAJĘĆ

 PROSZĘ NIE ODLICZAĆ ICH PONOWNIE PRZY DOKONYWANIU WPŁAT PRZELEWEM.

BEZ  14.10

 

PŁATNOŚCI W FORMIE PRZELEWU PROSZĘ DOKONYWAĆ NA KONTO:

42102029060000170203116282

Firma Handlowo Usługowa

Anna Borek Kawałek

ul. Na Błonie 15d

30-147 Kraków

 

W tytule przelewu proszę podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA LUB OSOBY DOROSŁEJ, KLASĘ  oraz okres za jaki jest płatność.

 

 

Rezygnacje z obiadów należy zgłaszać do końca bieżącego miesiąca. W razie nie dokonania zgłoszenia, odpłatność naliczana będzie na kolejny miesiąc.

Wpłaty należy dokonywać bezwzględnie w nieprzekraczającym terminie wyznaczonym na dany miesiąc.

 

Odpisy za obiady na dany dzień należy zgłaszać do godz. 8; 15 pod numerem telefonu 609 239 516  WYŁĄCZNIE SMS, zostaną one odliczone przy wpłacie na kolejny miesiąc.

 

 

JADŁOSPISY DOSTOSOWANE SĄ POD ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA  26 LIPCA  2016 r,  PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI NAS PRZEPISAMI.