XVIII Liceum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Zarządzenia Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie z dnia 17 listopada 2011 r.

  1. Wprowadza się na terenie szkoły (poza salą gimnastyczną w czasie lekcji WF) bezwzględny zakaz biegania, grania w piłkę, kopania się oraz imitowania elementów sztuk walki.
  2. Przypomina się o obowiązku przebierania obuwia z uwzględnieniem konieczności jasnej podeszwy  w obuwiu do poruszania się po szkole.
  3. Od dnia 29 stycznia 2007 r. w Szkole Podstawowej Nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia przez uczniów sprzętu elektronicznego takiego jak: wszelkie odtwarzacze muzyki, gry, zabawki itp. oraz zakaz używania (włączania) telefonów   komórkowych.

Nieprzestrzeganie zarządzenia przez uczniów będzie skutkowało wymierzeniem kary zgodnie ze Statutem Szkoły.

W wyjątkowych sytuacjach uczeń będzie mógł skorzystać z telefonu za zgodą wychowawcy lub innego nauczyciela.

Interpretacja punktu 3:

Szkoła nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego przyniesionego przez ucznia mimo zakazu.

Telefon komórkowy – jeżeli koniecznie musi być przyniesiony do szkoły – ma być wyłączony i schowany. Nie wolno go wyjmować w czasie lekcji ani w czasie przerwy.

Telefon  komórkowy użyty w szkole bez zgody nauczyciela zostanie skonfiskowany i będą  go mogli odebrać rodzice z terminie wyznaczonym przez dyrekcję.