biblio

… NOC W SZKOLE!

 

REGULAMIN  Projektu  „Noc w Bibliotece Szkolnej” listopad 2016r.:

  1. W projekcie może wziąć udział 8 uczniów z klas 2-3 i 20 z klas 4-6 wyłonionych w drodze konkursu bibliotecznego, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrazili pisemną zgodę.
  2. Tematyka konkursu bibliotecznego dotyczyć będzie wybranej literatury.
  3. Konkurs w formie testu przeprowadzony zostanie w dniu 09.11.2016r. dla klas 2-3 oraz w dniu 10.11.2016r. dla klas 4-6.
  4. W programie „Nocy w Bibliotece Szkolnej”:
  • Gry i zabawy
  • Warsztaty
  • Projekcja filmu
  1. Opiekę nad uczestnikami „Nocy w Bibliotece Szkolnej” sprawować będą nauczyciele.
  2. Informacji na temat projektu udziela Pani Jadwiga Więcławek – nauczyciel bibliotekarz.
  3. Literatura konkursowa.

Klasy 2-3:

Brzechwa: Kłamczucha, Hipopotam, Kaczka Dziwaczka, Entliczek pentliczek, Ptasie plotki, Na straganie, Pomidor, Na wyspach Bergamutach, Sójka

 Klasy 4-6:

Kinney: Dziennik Cawaniaczka. Ubaw po pachy.

 

8. Warunkiem uczestnictwa „Nocy w Bibliotece Szkolnej” jest wyrażenie zgody przez rodzica (opiekuna prawnego) na publikację wizerunku dziecka.

 

                                                                                                                      Organizatorzy