Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie informuje, że zebranie rodziców dzieci zapisanych do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012 odbędzie się w środę – 15 czerwca 2011r. o godz. 17:30 w stołówce szkolnej.
Po zebraniu będzie możliwość zakupienia podręczników zaplanowanych dla klas pierwszych na przyszły rok szkolny.

 

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Cena (zł)

Edukacja wczesnoszkolna

B. Mazur

B. Sokołowska

K. Zagórska

„Gra w kolory – świat ucznia” – zestaw podręczników i ćwiczeń

JUKA

Komplet  210,00

Język angielski

Carol Read

Ana Soberon

„Bugs World 1” wersja A – podręcznik z ćwiczeniami

Macmillan Polska

Podr. – 31,30

ćwicz. – 29,90

Religia

Ks. Jan Szpet,

D. Jackowiak

“W domu Bożym

i Rodzinie Jezusa” same ćwiczenia

Księgarnia św.  Wojciecha, Poznań

19,90