V DZIELNICOWY  KONKURS TALENTÓW POD HASŁEM

„JESTEM GENIALNYM DZIECKIEM, CZYLI POKAŻ CO POTRFISZ”

 

Harmonogram występów

 

Finał V Dzielnicowego Konkursu Talentów pod hasłem „Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz”, odbędzie się w środę 17 maja 2017r., w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na błonie 15d (sala gimnastyczna).

Uczestników ze szkół podstawowych zapraszamy na godz. 8:50.
Występy grup przedszkolnych rozpoczną się od godz. 10:20

Jeżeli nie zostały dostarczone organizatorom Oświadczenia Rodziców, prosimy
o przyniesienie ich na finał. Bez oświadczeń dzieci nie będą dopuszczone do konkursu.

Harmonogram występów:

Godz. 9.00 – powitanie uczestników.

Godz. 9.10 – 10.10 – występy uczniów ze szkół podstawowych w kolejności:

 1. SP 93
 2. SP 50
 3. SP 93
 4. SP 138
 5. SP 93
 6. SP 153
 7. SP 50
 8. SP 138
 9. SP 153
 10. SP 50
 11. SP 138
 12. SP 153

Godz. 10.10 – 10.20 Przerwa.

Godz. 10.20 – 11.20 – występy przedszkolaków w kolejności:

 1. Przedszkole nr 82
 2. Przedszkole nr 77
 3. Przedszkole nr 137
 4. Przedszkole nr 38
 5. Przedszkole nr 82
 6. Przedszkole nr 38
 7. Przedszkole nr 38

 

Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej szkoły: www.sp153-krakow.edu.pl Laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

ZAPRASZAMY !!!

 

Organizatorzy:

Jadwiga Więcławek

Hanna Ufir

Małgorzata Kubiak