Uprzejmie informuję, że od 01 października 2012 roku w SP 153 rozpoczną się zajęcia szachowe – kontynuacja zajęć zeszłorocznych. Prowadzącą będzie nadal instruktor KKSz – Kamila Kałużna

Strona internetowa KKSz

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w tischnerówce w godzinach:

  • 08:00 – 08:45 – klasa I B i II A
  • 12:35 – 13:20 – klasa I A i klasy III
  • 13:25 – 14:20 – klasa II B i klasy III
  • 14:30 – 15:15 – klasy IV – VI
  • 15:15 – 16:00 – klasy IV – VI.

Ilość grup jest uzależniona od zainteresowania zajęciami. Wszyscy chętni powinni zgłosić się na zajęcia organizacyjne 01 października 2012 roku o wybranej godzinie.

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję: nauczyć się podstaw gry w szachy, nauczyć się zapisywać partie oraz obsługiwać zegar szachowy, podnosić swoje umiejętności szachowe, w sympatycznej atmosferze rozgrywać pojedynki z rówieśnikami.

W trakcie zajęć dziecko powinno: być aktywne, koleżeńskie i zdyscyplinowane, a także mieć ze sobą zeszyt oraz przybory do pisania. inne pomoce zapewnia organizator.

Aby uczestniczyć w zajęciach należy uiścić składkę członkowską KKSz, która aktualnie wynosi 110 zł semestralnie.(200 zł przy opłacie za rok z góry).

Płatności należy dokonywać poprzez wpłatę na konto klubu KBS 51 8591 0007 0020 0052 8360 0001 z dopiskiem: imię i nazwisko, szkoła do 15.10.2012 r.

Opłacenie składki umożliwia korzystanie z 40% rabatu na wpisowe na imprezach organizowanych przez klub, a także bezpłatne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach w siedzibie klubu przy ul. Prądnickiej 43.

Kontakt:

Jacek Wolak – prezes klubu
tel. 791 655 136
email: jwolak(Replace this parenthesis with the @ sign)kksz.krakow.pl

Kamila Kałużna – instruktor
tel. 693 046 440