Szanowni Państwo,

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 153

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

Informuję, że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego,  p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej

nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie zawieszam zajęcia szkolne 

w poniedziałek tj. 8 kwietnia 2019 r.

Przypominam jednocześnie, że podczas strajku uczniowie korzystający ze szkolnej stołówki będą mogli pod opieką Dyrektora lub Wicedyrektora zjeść obiad w godzinach 11:00-13:00.  Zapewnimy również, tak jak wcześniej deklarowałam – opiekę dla 25 uczniów.

Przypominam, że Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku

z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego

zamknięcia Szkoły/Przedszkola.

Potrzebne linki:

Oświadczenie:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36?fbclid=IwAR0Tuxe5CgFsKPLcDNM2_q9sqige2dh5i73F2YF-1Auv18vH1Rhoietbs1c

Wniosek Z-15A:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15?fbclid=IwAR0nLRDiWU34dDn2HYi2CXLD3TTdImTPej0WPPadOlMrdhHRlSwHC3xVzUU

 

8 kwietnia 2019 r. będę w posiadaniu bieżących informacji na temat skali strajku w naszej Szkole, dlatego decyzje dotyczące kolejnych dni podejmę w poniedziałek- 8.04 2019 r.

Jeśli strajk wydłuży się na kolejne dni, w trosce o zapewnienie higienicznych warunków przebywania dzieci w szkole, będę zmuszona zawiesić wszystkie zajęcia.

Bardzo Państwa proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej oraz wiadomości przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, a także  Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa (linki podawałam wcześniej: np.

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/228954,1812,komunikat,kulturalne_propozycje_nie_tylko_na_czas_strajku.html

Bardzo dziękuję Państwu za nadsyłane słowa zrozumienia i życzliwości.

Z wyrazami szacunku – p.o. Dyrektor Szkoły – Lilla Wózek