„ZIMA W SZKOLE 2017″

Zbliżają się ferie. Dla tych, którzy pozostaną w mieście proponujemy spędzić je w szkole od dnia 30 stycznia do 3 lutego 2017r. (turnus I) oraz od dnia 6 do 10 lutego 2017r. (turnus II)

Głównym celem akcji jest zapewnienie uczniom pozostającym w mieście w czasie ferii opieki połączonej z ofertą pożytecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

Utworzenie grupy jest zależne jest od ilości chętnych uczniów. Urząd Miasta Krakowa planuje: 15 osobowe grupy dla klas I – III (zajęcia od 7.00 – 14.00 ) i 20 osobowe dla klas IV – VI (zajęcia od 8.00 do 14.00).

Chcąc, by uczniowie nie spędzali tego czasu w budynku szkolnym, proponujemy wyjścia i wycieczki (szczegóły zostaną podane po utworzeniu grup). Wiąże się to jednak z kosztami, które muszą ponieść rodzice ( bilety wstępów do kina, teatru, na warsztaty, itp.). W zeszłym roku szkolnym koszty z tego tytułu wyniosły ok. 50 zł na tydzień.

Rodzice uczniów, którzy zdeklarują udział dziecka w akcji, zobowiązani są do dostarczenia wychowawcy klasy wypełnionej KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (jeśli dziecko będzie uczestniczyć w akcji przez 2 tygodnie to rodzic musi wypełnić dwie karty tj. na I i na II turnus) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2016r.

Karty można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Po tym terminie zgłoszenie udziału dziecka w akcji nie będzie przyjęte.

Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku:

Turnus I

Turnus II